Kedves olvasó. Lenne egy kérésem amit természetesen nem kötelező teljesíteni. Mivel célom, hogy minél több ember ismerje meg a web-programozás alapjait, valamint hogy minél több embernek nyújthassak ebbe segítséget, kérlek ha megteheted helyezz el egy hivatkozást a blogodon/oldaladon ami a blogomra mutat.Blogom elérhetősége: http://web-venezei.blogspot.com.
Ha elhelyeztél hivatkozást kérlek küldj egy emailt hogy tudjam hány helyre van belinkelve az oldal.

Köszönettel: admin

Táblázatok/Framek

Táblázatok használata

A táblázatokkal a legkülönfélébb megjelenéseket építhetjük fel. Lehetőségünk van képek szövegek megjelenítésére, valamint sok pozicionálásra, szegély vastagságok beállítására és így tovább. A táblázatokat a <TABLE> és a </TABLE> utasításpárok között helyezzük el. A táblázatoknak adhatunk címet is, amit a <CAPTION> és a </CAPTION> paranccsal nyitjuk és zárjuk. A Táblázat címe az mindig a táblázaton kívül fog megjelenni. Ezt pozicionálhatjuk a <CAPTION ALIGN="hely"> paranccsal.
A táblázatok sorait a <TR> utasítással nyitjuk meg, és a </TR> utasítással zárjuk le. Lehetőségünk van fejlécek megadására. Ezt a <TH> és a </TH> utasításpár segítségével definiálhatjuk. A cellákat a <TD> utasítással nyitjuk meg és az </TD> utasítással zárjuk le.Ezeket a <TR> és a </TR> elemek között hozzuk létre. A cellák mindig balról jobbra haladva nyitom és töltöm fel adatokkal.
A teljes táblázatra kiterjedő formázásokat megadhatjuk a táblázat nyitó tagjában. Például:
<TABLE BORDER="szám" ALIGN="hely" COLSPEC="oszlopjellemzők" UNITS="egység" NOWRAP CELLPADDING="pszám" CELLSPACING="kszám" BGCOLOR="színkód">
A BORDER az a tábla rácsozat vastagságát adja meg. Ha nem szeretnénk látni a rácsozatoz akkor állítsuk az értékét nullára. ALIGN a táblázat helyét definiálja (Left, Center, Right). A COLSPEC egy oszlop szélességét adja meg. Az UNITS a számokhoz tartozó mértékegységet jelöli ki. Ez lehet (en, relative, pixel). A NOWRAP a cellák szövegtördelését tiltja le. A BGCOLOR a táblázat háttérszínét határozza meg.
Még néhány fontos paraméter: A COLSPAN ="szám" több egymás melletti cellát egyesít. ROWSPAN="szám" egyesít több egymás alatti cellát. Cellák formázásánál az ALIGN a szöveg vízszintes elhelyezkedését adja meg (left, center, right, justify, decimal), a VALIGN pedig a függőleges elhelyezkedését adja meg (top, middle, bottom, baseline).

Példa:

<table width="700" border="1">
<caption><h2>Táblázat</h2></caption>
<tr>
<th width="186" scope="col">Első fejéc</th>
<th width="223" scope="col">Másofik fejléc</th>
<th width="269" scope="col">Harmadik fejléc</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">Balra igazított</td>
<td align="right" valign="middle">Jobra igazított</td>
<td align="center">Középre igazított</td>
</tr>
<tr>
<td><img name="" src="" width="32" height="32" alt="" /></td>
<td colspan="2">Egyesített cellák</td>
</tr>
</table>

Egy videó táblázat szerkesztésről:


A HTML dokumentum felosztása

Lehetőségünk van arra is hogy egy böngésző ablakban egyszerre több HTML dokumentumot megjelenítsünk.Ezt a <FRAMESET> és a </FRAMESET> utasítással valamint a szorosan kapcsolódó <FRAME> utasítással tehetjük meg.
A képernyő feloszthatjuk a <FRAMESET ROWS="oszlophatárok"> kezdőutasítással függőlegesen, valamint a <FRAMESET COLS="sorhatárok"> utasítással pedig vízszintesen.Az oszlop illetve sorhatár képernyőpontban illetve százalékos arányba adható meg.A maradék területet pedig vesszővel elválasztva a dzsókerkarakter(*) segítségével hívatkozhatunk.A képernyő egyszerre csask egy irányba osztahó fel. Vagy vízszintesen vagy függőlegesen. Ha mégis két irányba szeretnénk felosztani akkor ezt egy módon tehetjük meg, ha egymásba ágyazzuk a frémeket.Tehát például egy függőleges felosztáson belül kell vízszintesen elválasztott részekre tagolni egy oszlopot.
A fenti módon definiált területekre a <FRAME SRC="objektum"> paranccsal tölthetjük be a megadott objektumot (ez lehet HTML fájl valamint Képek).Az így kitöltött keretek viselkedését szabályozhatjuk néhány utasítással.
Például: <FRAME NAME="név" SRC="objektum" SCROLLING="érték" MARGINWIDTH="szám" MARGINHEIGHT="szám">. A NAME paranccsal a frame nevát adjuk meg. Az SRC utasítással linkeljük be a kívánt objektumot, a SCROLLING utasítással adjuk meg hogy lehessen-e a frame-t lefelé görgetni (ez lehet YES, NO, auto).A MARGINWIDTH és MARGINHEIGHT parancsokkal adjuk meg a kereten belüli vízsintes illetve függőleges margókat.
A <FRAMESET> és a </FRAMESET> által határolt teröletet a <BODY> és a </BODY> utasítás pár elé kell helyezni. Megadhatunk még egy utasításpárt arra az esetre ha a böngészőnk nem ismerné fel az álltalunk meghatározott frame-ket.Ezt a <NOFRAMES></NOFRAMES> utasítás szabályozza. Ennek ez utasításpárnak magába kell foglalnia a <body> elemeket, és a törzs elemeken belül helyezkedhet el mondjuk egy megjelenítendő hibaüzenet.

Példa:

<FRAMESET ROWS=170,*>
<FRAMESET COLS=170,*>
<FRAME SRC=fajl.gif SCROLLING=NO NAME="termeszet">
<FRAME SRC=dokumentum.htm NAME="dokumentum">
</FRAMESET>
<FRAMESET COLS=30%,*>
<FRAME SRC=index.htm NAME="index">
<FRAME SRC=valami.html NAME="keret" MARGINHEIGHT=10 MARGINWIDTH=10>
</FRAMESET>
</FRAMESET>
<NOFRAMES>
<CENTER>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<FONT COLOR="#000000">
<H1>nEM TÁMOGATOTT A KERETEK HASZNÁLATA<H1>
</FONT>
</BODY>

0 megjegyzés: